เพราะวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์
ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เราจึงไม่หยุดพัฒนา

คัดสรรสารสกัดใหม่ๆที่มีคุณภาพหลากหลาย
เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของสินค้าสู่ผู้บริโภคด้วยความพึงพอใจสูงสุด

WE ARE

เราคือใคร?

WHY

ทำไมต้องเรา?

Garguar Lab Co.,Ltd.

was incorporated in 1987

President

ผู้ก่อตั้ง : ประธานกรรมการบริหาร

เภสัชกร แพทย์จีน แพทย์แผนไทย

ดร. พิศาล จันทฤทธิรัศมี

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง)

ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2530 โดย แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย 100% ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

เริ่มส่งออกสินค้า ตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อาเซียน ประเทศต่างๆ ในยุโรป ดำเนินการภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล ควบคุมการผลิตโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์นำทีมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านเครื่องสำอางและอนามัยบุคคลมายาวนานมากกว่า 30 ปี ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ เพื่อดูแลผิวพรรณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ โดดเด่นด้วยสูตรที่หลากหลายและได้รับการรับรอง บริการที่รวดเร็วและพึงพอใจ ประกอบกับการผลิตที่ยอดเยี่ยม

นโยบายคุณภาพของบริษัท

Vision

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคลระดับโลก เพื่อบริการตลาดทั่วโลก

Mission

พันธกิจ

01.

เราจะเป็นหนึ่งในด้านคุณภาพสินค้า
บริการ ความพึงพอใจ
และความประทับใจของลูกค้า

02.

เราจะพัฒนาระดับมาตรฐาน
คุณภาพด้านต่างๆ
ของเราให้สูงขึ้นตลอดเวลา

03.

เราจะปฏิบัติตามใบรับรอง
มาตรฐานสากลด้านต่างๆ
อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

04.

เราจะพัฒนาความสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ได้ตลอดเวลา

05.

ราจะพัฒนาประสิทธิภาพ
และความสามารถการแข่งขัน
ขององค์กรตลอดเวลา

06.

เราจะรักษาสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาการประหยัดพลังงาน
มากขึ้นตลอดเวลา

07.

เราจะรับผิดชอบต่อสังคม
ของเรา ที่เราอยู่ร่วมกัน เพื่อให้
สังคมพึ่งพาเราได้เสมอ

Certificate


International Standard Guarantee

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารองค์กรเพื่อรองรับระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015 (ระบบบริหารคุณภาพ) GMP-Asean (แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางของอาเซียน) Halal-GMP/HACCP (ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคทั่วไปและผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ISO 14001 : 2015 (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) มรท.8001:2010 (มาตรฐานแรงงานไทย) Ethical Trading Initiative (ETI) Standard (มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานทางการค้า) BSCI (การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลต่างๆข้างต้น ทำให้เราได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด จากกระทรวงสาธารณสุขยาวนานถึง 6 สมัย นับตั้งแต่ ปี 2556, 2557, 2559, 2561, 2562 และปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ 3 ปีติดต่อกัน คัดเลือกจากสุดยอดสถานประกอบการ การันตีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560, 2561 อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม การอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย Thailand Trust Mark ปี 2563 และใบรับรองความพึงพอใจระดับสีเขียวจากเทสโก้โลตัส ปี 2559-2560

รวมถึงกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนขุดลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาดถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและเพื่อชุมชนน่าอยู่ เอื้อเฟื้อสถานที่เปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 152 เพื่อเปิดให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนหลักสูตรการทำสมาธิแบบไฮเทคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยยึดหลักการที่ว่า

“การดูแลสุขภาพใจด้วยการทำสมาธิ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีเมตตา รู้จักการให้อภัย ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น”

One stop service We are PROFESSIONAL oem

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด
733/700 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน 80
ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

GARGUAR LAB CO.,LTD.
733/700 Moo 8, Phaholyothin Rd. 80,
Kukot, Lumlukka, Pathumthani, 12130
02 998 9119-26
ฝ่ายบุคคล ต่อ (142 หรือ 131)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
081-908-8306,
081-868-8403

ฝ่ายจัดซื้อ
0815124253
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
[email protected]

ฝ่ายจัดซื้อ
[email protected]
จันทร์ ถึง เสาร์
เวลา 08:30 - 17:30 น.

Line ติดต่อปรึกษา
ลูกค้าสัมพันธ์

SOCIAL MEDIA
Facebook