,,

นำทีมโดยแพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเครื่องอาง และอนามัยบุคคลมานานกว่า 31 ปี ได้ทำการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ เพื่อดูแลผิวพรรณ

 • รวบรวมรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านแนวคิด จุดเด่นของสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด ทำการประเมินค่าใช้จ่ายและ แจ้งรายละเอียดเบื้องต้น ในการดำเนินการให้ลูกค้ารับทราบ เป็นสูตรที่มีความเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า หรืออิงตามสินค้าตัวอย่าง พัฒนาเพื่อให้ลูกค้าทดสอบ และประเมินความพึงพอใจ

 • image_not_found

  พัฒนาสูตร

  อ่านเพิ่มเติม
 • หมายเหตุ:

  กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการ ขอให้ทดสอบเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม
 • รองรับการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในสินค้า ซึ่งผ่านการทดสอบการใช้งานในเบื้องต้น หรือ ตามความจำนงที่ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นของ ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตามรูปแบบที่ต้องการ หากลูกค้าจัดหาบรรจุภัณฑ์มาเอง ต้องนำมาให้บริษัท ทดสอบการรั่วซึม น้ำหนักการบรรจุ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้งานรวมถึงการจัดหาเพื่อรองรับความต้องการ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนการสั่งซื้อน้อย

 • image_not_found

  จัดหา บรรจุภัณฑ์

 • ทางบริษัทมีรายละเอียดการกำหนดราคา ในการผลิตจำนวนขั้นต่ำ

  รวมถึงค่าดำเนินการ Repack เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ในการสั่งซื้อในเบื้องต้น

 • image_not_found

  เสนอราคา

  อ่านเพิ่มเติม
 • ทางบริษัทส่งเอกสารทำสัญญา และให้ลูกค้าส่งเอกสารยืนยัน กลับมาที่บริษัท

 • image_not_found

  ทำสัญญา

 • >> สำหรับการผลิตเก็บค่ามัดจำก่อนการผลิต 50% และเก็บอีก 50% ก่อนวันส่งสินค้า >> สำหรับงานพัฒนาสูตร ชำระค่าใช้จ่าย 100% ก่อนการดำเนินงาน (กรณีลูกค้าชำระในนามบุคคล ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน 1 ชุด / กรณีชำระในนามนิติบุคคลต้องส่งเอกสาร ภพ. 20 และหนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด

 • image_not_found

  ชำระเงิน

 • >> การดำเนินการด้านบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ลูกค้าสามารถนำแบบมาเอง >> หรือให้บริษัทออกแบบให้ ค่าบริการออกแบบเบื้องต้น ราคา 3,000 บาท/แบบ

 • image_not_found

  การออกแบบ

  อ่านเพิ่มเติม
 • >> การดำเนินการด้านบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ลูกค้าสามารถนำแบบมาเอง >> หรือให้บริษัทออกแบบให้ ค่าบริการออกแบบเบื้องต้น ราคา 3,000 บาท/แบบ

 • image_not_found

  ขึ้นทะเบียน เครื่องสำอาง

  อ่านเพิ่มเติม
 • ระยะเวลาการผลิต (หลังจากวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์พร้อม)

 • image_not_found

  กระบวนการผลิต

  อ่านเพิ่มเติม
 • ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเอง ที่บริษัท หรือให้ทางบริษัทจัดส่งให้ก็ได้ โดยจะเสียค่าขนส่งตามที่จ่ายจริง ทางไปรษณีย์ไทย / ขนส่งเอกชน ขนส่งด้วยเครื่องบิน / เรือ

 • image_not_found

  การจัดส่งสินค้า

 • ทางบริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และร่วมหาแนวทาง เพื่อร่วมปรับปรุง ตามคำแนะนำลูกค้าอย่างดีที่สุด

 • image_not_found

  บริการหลัง การขาย

หมายเหตุ

ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งให้ทราบทั้งหมด ยังไม่รวม VAT 7%

บริษัทมีบริการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดพลาสติก PE PP PVC PETG / งานสกรีนฉลาก โดยสามารถดูได้ที่ www.gl-pak.com