2021-11-19 00:00:00| SHARES

GMP สำคัญอย่างไรกับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง

การที่เราจะเริ่มทำธุรกิจซักอย่างนึงนอกจากความเข้าใจในธุรกิจ ความรู้พื้นฐาน มีแผนธุรกิจที่ดี ตลาดรองรับคอนเน็กชั่นที่ดี Cash Flow ที่มั่นคง อีกสิ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันก็คือคุณภาพของสินค้า

GMP คืออะไร?

มาตรฐาน GMP คือ กระบวนการผลิตที่ดีได้มาตรฐาน ซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า “Good Manufacturing Practice” เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการควบคุมคุณภาพบุคลากรในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้ผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย ป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นพิษ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรงงานผลิตสินค้าประเภทเครื่องสำอางและยาหลายแห่ง ได้ขอมาตรฐาน GMP ถูกนำมาโปรโมทใช้เป็นหนึ่งในปัจจัยการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานไหนที่มีการรับรองมาตรฐาน GMP ย่อมมั่นใจได้เลยว่าเราจะมีสินค้าที่มีมาตรฐานไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้แน่นอน

ความสำคัญของมาตรฐาน GMP ที่มีต่อการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง

สำหรับธุรกิจความงาม ที่เราจะเข้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วนั้น คุณภาพของสินค้าที่ดีมันจะต้องมาจากโรงงานที่เปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์หลักที่ได้คุณภาพ มาตรฐานจริงๆ

หลักเกณฑ์หนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอาง Skin care ชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลก็คือมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจมาตรฐานของสถานที่ผลิตที่ต้องมีความสะอาด รัดกุมในการป้องกันการปนเปื้อนในสายการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพบุคลากรในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ความสำคัญดังนี้
1. ดีต่อภาพลักษณ์สินค้าให้มีความน่าเชื่อถือว่าปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต
2. ในเชิงมาตรฐานคุณภาพได้เปรียบคู่แข่งที่มีการผลิตแบบไม่ได้มาตรฐาน
3. มั่นใจในผลิตภัณฑ์ ว่าถูกผลิตขึ้นอย่างถูกกฎหมาย
4. ดึงดูดลูกค้าให้มีจำนวนที่มากขึ้น สร้างยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น

รู้แล้วว่ามาตรฐานที่เราจะใช้ในการวัดคุณภาพของโรงงานก็คือ GMP เราสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่า โรงงานได้มาตรฐาน GMP จริงๆ วิธีตรวจสอบง่ายๆมาบอกกันค่ะ

วิธีการตรวจสอบโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP

เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/ViewGMP.aspx?IDitem=15

One stop service We are PROFESSIONAL oem

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด
733/700 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน 80
ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

GARGUAR LAB CO.,LTD.
733/700 Moo 8, Phaholyothin Rd. 80,
Kukot, Lumlukka, Pathumthani, 12130
02 998 9119-26
ฝ่ายบุคคล ต่อ (142 หรือ 131)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
081-908-8306,
081-868-8403

ฝ่ายจัดซื้อ
0815124253
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
[email protected]

ฝ่ายจัดซื้อ
[email protected]
จันทร์ ถึง เสาร์
เวลา 08:30 - 17:30 น.

Line ติดต่อปรึกษา
ลูกค้าสัมพันธ์

SOCIAL MEDIA
Facebook